// Delta Projects pageView scripts are plug and play / No changes are required before implementation
foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Didactiek voor onderwijsondersteuners

Didactiek voor onderwijsondersteuners: Blok 1 Lezen

U bent aangesteld als onderwijsassistent en ondersteunt leerkrachten in de klas. U werkt met kleine groepjes of met individuele kinderen. U geeft extra lees- en rekenlessen. U werkt aan de hand van een hulpplan en neemt wel eens toetsen af. U doet allerlei taken die dicht tegen de taken van de leerkracht aan liggen. U heeft echter geen pabodiploma, dus geen bevoegdheid tot lesgeven. Door uw praktische instelling, veel doen en goed kijken,komt u een heel eind. Toch voelt u zich ook wel eens onzeker. SONedutraining biedt u een cursus aan waarbij u zicht krijgt op achtergronden. De opzet van deze leergang is vernieuwd. Blok 3 gaat nog meer over het werken met groepen en er wordt ingezoomd op werken met plannen. Blok 4 gaat helemaal over gedrag.

De leergang bestaat nu uit de blokken: (klik op de link om in te schrijven voor blok 2, 3 of 4)

1. Lezenalgemeen_beeld_letters_300
2. Rekenen
3. Didactiek werkgedrag en planmatig werken
4. Gedrag

Voor wie?
Leraarondersteuners, onderwijsassistenten, klassenassistenten;
onderwijsondersteuners op niveau 1 en 2 (SBL).

Prijs
De genoemde prijs € 1485,- is de prijs per blok per persoon.

blok 1: Lezen
Achtergronden van leesonderwijs
• hoe leren kinderen lezen;
• doorlopende leeslijn;
• stimuleren van leesontwikkeling;
• belang van interactief voorlezen
• leesgelegenheid en leesplezier creëren;
• bespreken van leesproblemen.

Leestoetsen afnemen en verwerken
Leestoetsen zijn van belang om te zien op welk niveau een kind denkt en handelt. En om te zien waar de hulp zich op moet richten. In dit blok leert u procedures voor
het afnemen van de meest voorkomende leestoetsen. De interpretatie van de toetsuitslagen laten we over aan de groepsleerkracht.

Duur
5 dagen

Na het afsluiten van een blok met een voldoende beoordeling, ontvangt u een bewijs van deelname.
De deelnamebewijzen van alle vier de blokken kunt u inruilen voor een certificaat.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn