foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Update: Registerleraar

Update: Wat betekent het verplicht Lerarenregister komend jaar in de praktijk?

registerleraar_350

Met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister is het een feit dat het vrijwillig register per 1 augustus 2017 overgaat naar een verplicht register. In een eerder artikel is aangegevenwat deze overgang betekende. Ondertussen zit de onderwijscooperatie niet stil en zijn er veel ontwikkelingen om de overgang van het vrijwillige naar het verplichte register in gang te zetten.

Het schooljaar 2017 - 2018 wordt gebruikt als overgangsjaar. Wat betekent dit voor diegene die al geregistreerd staan, zich hebben aangemeld of nog juist nog niets hebben gedaan? Wat staat er komend jaar te gebeuren en wat kun je nu juist wel/niet doen?

Nog even de data op een rijtje:

 • 1 augustus 2018: Het register is verplicht. Alle leerkrachten worden geregistreerd

 • 1 augustus 2019: Alle leerkrachten zijn verplicht hun professionaliseringsactiviteiten bij te houden in het register

 • 2023: Moment van herregistratie. Er wordt gecontroleerd of de leerkracht voldoende aan bekwaamheidsonderhoud heeft gedaan, conform criteria die de beroepsgroep zelf opstelt. Kun je dit onvoldoende aantonen? Dan krijg je een aantekening. Dit heeft nog geen consequenties. Wanneer je alsnog kunt aantonen voldoende gedaan te hebben, verdwijnt de aantekening.

 • 2027: Het register is volledig van kracht. Als je op dat moment niet aan de criteria voor herregistratie voldoet, mag je niet meer voor de klas staat totdat je hier wel aan voldoet. Werkgevers moeten leerkrachten in staat stellen hieraan te werken

Wat gebeurt er komend schooljaar?

 • Om het nieuwe register zorgvuldig in te richten en leraren hierover zo breed mogelijk mee te laten denken, is er besloten de mogelijkheid tot het aanmelden in het vrijwillige register vanaf 1 augustus 2017 te beëindigen. Je kunt je dus niet meer inschrijven.

 • De eisen tot herregistratie worden hernieuwd vastgesteld. Dit beslist de onderwijscoöperatie niet alleen. Zij organiseren diverse meedenksessies door het land waar ook jij aan deel kunt nemen. Volgens de huidige verwachting zullen de eisen niet eerder dan mei 2018 vastgesteld worden

 • Omdat de eisen tot herregistratie vernieuwd worden, is ook besloten het nieuwe aanbod vanaf 1 augustus 2017 niet meer te valideren

 • Leraren die al geregistreerd staan, kunnen hun portfolio wel blijven invullen. Deze zal meegenomen worden naar het verplichte register

 • Schoolbesturen zullen in het schooljaar 2017 - 2018 gevraagd worden de gegevens van het personeel aan te leveren. Vanaf 01-08 staat iedereen dus aangemeld in het nieuwe register

 • Voor 1 augustus 2018 moet elk bestuur een professionaliseringskader opgesteld hebben zodat alle leerkrachten de ruimte krijgen en kunnen nemen voor professionalisering (hierover in een volgend artikel meer)

En wat betekent dit voor jou?

Ben jij al geregistreerd leraar? Dan heb jij via de Deelnemersvergadering (DV) automatisch zeggenschap over onderwerpen die belangrijk zijn bij de inrichting van het nieuwe lerarenregister. De Deelnemersvergadering is vanaf 6 oktober 2017 operationeel. In de tussentijd kun jij jouw professionaliseringsactiviteiten blijven opvoeren in het vrijwillig register. Er wordt in de nieuwsbrieven van de onderwijscoöperatie gesproken over de mogelijkheid om deze activiteiten mee te kunnen nemen naar het verplichte reactie. Het is echter nog niet geheel duidelijk of je alles mee kunt nemen. Ook hiervoor zal in het komende schooljaar meer duidelijkheid komen.

Heb jij je nog niet ingeschreven in het vrijwillig register? Dan hoef je hier voorlopig ook nog niets mee te doen. Je wordt automatisch ingeschreven in het verplichte register en vanaf 2019 ben jij verplicht jouw professionaliseringsactiviteiten op te voeren.

Voor iedereen geldt dat in 2023 het eerste moment tot herregistratie plaats zal vinden. Dan moet aantoonbaar zijn dat jij voldoet aan de eisen zoals deze het komend schooljaar duidelijk zullen worden.

Wat als je volgend jaar een nieuwe activiteit gaat doen die niet gevalideerd kan worden?

Zoals eerder aangegeven worden alle nieuwe opleidingen / cursussen vanaf augustus 2017 niet meer gevalideerd door het register. Betekent dit dan ook dat je deze beter niet kunt volgen? Nee, zeer zeker niet. Het nieuwe aanbod zal getoetst worden aan de eisen die nieuw gesteld gaan worden en vanuit SONedutraining zullen we deze dan ook zeker direct laten valideren op het moment dat dit mogelijk is.

 • bron; nieuwsbrieven en website van de onderwijscooperatie

Uiteindelijk draait het erom dat jij je als professional in het onderwijs blijft ontwikkelen. Laat je dus niet leiden door dat wat wel / niet in het register staat, maar blijf altijd kritisch kijken of de opleiding / cursus die jij wilt volgen jou helpt in jouw groei als leerkracht. Zodra de herregistratie eisen duidelijk zijn, worden deze activiteiten hier dan ook direct op getoetst.

Heb jij meer vragen over het register of wil je hier tijdens een teamvergadering meer over weten? Neem dan contact op voor de mogelijkheden.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn