// Delta Projects pageView scripts are plug and play / No changes are required before implementation
foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Post-hbo-opleiding: Rekenco÷rdinator

Post-hbo-opleiding: Rekenco÷rdinator

Hoe moet onze school omgaan met dyscalculie? Wat hebben de referentieniveaus onze school te zeggen? En hoe dagen we sterke rekenaars uit? Als rekencoördinator kunt u antwoord geven op deze vragen en levert u een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de school.

Voor wie?
Leerkrachten in het (speciaal)basisonderwijs.

Toelatingseisen
Pabo diploma

Diploma
De opleiding tot rekencoördinator is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). U ontvangt na afronding het diploma post-hbo en u wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

De post-hbo-opleiding Rekencoördinator is een product van het Landelijk Platform Nascholings Primair Onderwijs (LPNPO). Deze geregistreerde opleiding is ontwikkeld door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics Education (FI).

Inhoud
De opleiding tot rekencoördinator bestaat ui 9 bijeenkomsten van elk 5 uur. In de opleiding is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding sluit ook aan op actuele thema's als de referentieniveaus rekenen, het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.

De opleiding besteedt daarnaast veel aandacht aan taken als:rekencoordinator_500

  • het ondersteunen van collega's bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs in de dagelijkse lespraktijk;
  • het informeren van collega's over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
  • het intitiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in reken-wiskunde;
  • het enthousiasmeren van collega's voor het vak reken-wiskunde;
  • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid bij het reken-wiskundeonderwijs.

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. We zoeken in de opleiding voortdurend de verbinding met de praktijk waarin u als rekencoördinator werkt. Bij het intakegesprek nodigen we ook de directeur van uw school uit, om zo de directe lijn naar de praktijk te borgen.

Gedurende het schooljaar zijn er negen studiedagen waarvan er drie besteed worden aan een voortgangsassessment, een eindassessment en presentaties. Iedere studiedag behandelt twee inhoudelijke thema's. Deze thema's richten zich in de eerste jhelft van de opleiding op de ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden.
De centrale vraag is steeds: hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?


Tijdens de tweede helft van de opleiding blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers van de opleiding, maar nu meer in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de hele school. Centrale vragen zijn dan:

  • wat hebben mijn collega's nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren?
  • hoe kan ik ze ondersteunen?
  • hoe zet ik onderzoek in om vragen te beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat?
  • hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid?


Duur
1 jaar.

De opleidingskosten zijn inclusief koffie/thee en een maaltijd.

De opleiding start in september 2018 te Doetinchem,

Intake: 19 september

data: 3-10-2018; 31-10-2018; 21-11-2018; 9-1-2019; 30-1-2019; 20-2-2019; 13-3-2019; 10-4-2019 en de eindpresentatie is op 5-6-2019

Cursustijd: 15.00-20.30 uur.


Module los te volgen:
Er zijn een tweetal modules die ook los te volgen zijn. Voorwaarde hiervoor is dat de opleiding voldoende deelname heeft om te starten.

bijeenkomst 2: Begeleiden van collega’s (1 dag) Prijs € 350,- euro (excl. materiaal )(klik hier om naar de inschrijfpagina te gaan).
bijeenkomst 5: ERWD en rekenbeleid ( 1 dag) Prijs € 350,- euro (excl. materiaal )(klik hier om naar de inschrijfpagina te gaan).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als u de opleiding bij ons volgt dan weet u dat onze opleiding gecertificeerd is en dat ons instituut onder de naam Iselinge lid is van het landelijk netwerk pabo hogescholen. De deelnemers komen in het landelijk register.
Voor meer info ga naar www.registeropleidingen.nl

c0862_rekencoordinator_381


Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Frida Meints

Frida Meints

Docent SON, rekenspecialist

Frida Meints is senior specialist Het Jonge Kind met veel ervaring in de praktijk. Frida Meints is directeur van een basisschool en heeft een eigen weblog over rekenspelletjes.

Frida: "Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn!"  is mijn persoonlijke motto! Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen spelen. Door spelen oefenen kinderen allerlei vaardigheden die helpen bij het (schoolse) leren. Ik merk dat er gelukkig weer meer aandacht komt voor spel. Men ontdekt welke krachten er in spel worden aangeboord.  Mijn tweede motto is "Kinderen verleiden tot leren". Spel is een hulpmiddel om dat verleiden tot leren vorm te geven. In de cursus- en scholingsbijeenkomsten van het SON zal ik altijd de link naar deze spreuken leggen. Cursisten gaan naar huis met veel kennis, maar ook met allerlei praktijkvoorbeelden die ze morgen in hun groepen kunnen inzetten! Onderbouwt met een theoretisch kader!


Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn