// Delta Projects pageView scripts are plug and play / No changes are required before implementation
foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Post-hbo-specialist hoogbegaafdheid

Post-hbo-opleiding: Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie

Code C0857
posthbo_hoogbegaafdheid_3800Steeds duidelijker blijkt dat het (hoog)begaafde kind vroegtijdig herkend, erkend en geprikkeld moet worden. Alleen zo kan de leerling excelleren en wordt voorkomen dat deze gaat onderpresteren, mede als gevolg van een onaangepast leerstofaanbod. Een voorwaarde voor deze (h)erkenning is een rijke, uitdagende leeromgeving met een goede interactie en samenwerking tussen het kind, de leerkracht(en), de ouders en de leermiddelen. Visie en kennis zijn daarbij ondersteunende pijlers. Dit vraagt om professionalisering van het schoolteam en de individuele leerkracht, zodat deze in staat zijn met behulp van een stevig verankerd zorgmodel deze kinderen effectief te kunnen begeleiden.

Voor wie?
leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, intern begeleiders, directieleden.

Inhoud
U kunt de specialist hoogbegaafdheid en differentiatie zien als een expert op het gebied van excellentie en differentiatie. De specialist is in staat een beleidsplan voor de school (of meerdere scholen binnen het bestuur) te schrijven, voert praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van hoogbegaafdheid en differentiatie en vervult een initiërende en stimulerende taak met betrekking tot hoogbegaafdheid en differentiatie. De specialist is het aanspreekpunt voor collega’s en ouders en stemt zijn of haar taken af met directie en het docententeam. De eenjarige opleiding Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie (SHBD) biedt een stevige basis voor deze taak.

Het centrale thema van de opleiding Specialist HB&D is het leren loslaten van (soms foutieve) bestaande en vaak stereotype gedachten en handelingen. U leert vanuit twee perspectieven te denken en te handelen. Dat is enerzijds een nauwe focus waarbij de aandacht op één aspect wordt gericht en deze verder wordt uit gewerkt. Anderzijds is er een helicopterview waarbij het uitgewerkte aspect in het grotere geheel wordt gezien. Er is een constante wisselwerking tussen deze twee perspectieven. De inhouden van de opleiding zijn vanuit een micro- en meso optiek ontwikkeld.

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. We zoeken in de opleiding voortdurend de verbinding met de praktijk waarin u als specialist werkt. Bij het intakegesprek nodigen we ook de directeur van uw school uit, om zo de directe lijn naar de praktijk te borgen.

De opleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten van 5 uur.

Hier vindt u uitgebreide informatie over de thema’s en praktische informatie.

Toelatingseisen
Pabodiploma

Diploma
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). U ontvangt na afronding het diploma post-hbo en u wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schooljaar 2017-2018 te Doetinchem:

13-9-2017  woensdag 15.30-20.30
11-10-2017  woensdag 15.30-20.30
8-11-2017  woensdag 15.30-20.30
6-12-2017  woensdag 15.30-20.30
17-1-2018  woensdag 15.30-20.30
31-1-2018  woensdag 15.30-20.30
14-2-2018  woensdag 15.30-20.30
14-3-2018  woensdag 15.30-20.30
11-4-2018  woensdag 15.30-20.30
9-5-2018  woensdag 15.30-20.30
30-5-2018  woensdag 15.30-20.30
13-6-2018  woensdag 15.30-20.30

Verdiepingsdagen

Na afloop van de opleiding bieden wij bij het volgende jaar verdiepingsdagen. Dit wordt in overleg met de groep georganiseerd.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn