// Delta Projects pageView scripts are plug and play / No changes are required before implementation
foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

PostHBO-opleiding Taalco÷rdinator

Posthbo-opleiding:Taalco÷rdinator

Als coördinator bewaakt u de kwaliteit van het taalonderwijs, bent u vraagbaak voor het team en treedt u op als stimulator op het gebied van taal en taalonderwijs. U bent bovendien degene die de veranderingen op planmatige wijze realiseert. Een op de vier basisscholen heeft een taalcoördinator; de functie is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs. 

algemeen_beeld_letters_300
Voor wie?
Leerkrachten in het primair of speciaal onderwijs.

Toelatingseisen
Pabo diploma

Diploma
Deelnemers die de opleiding tot taalcoördinator met een voldoende resultaat afronden, ontvangen een certificaat van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Gecertificeerde taalcoördinatoren worden ingeschreven in het abituriëntenregister van CPION.


Inhoud
De opleiding tot taalcoördinator bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk 5 uur. Daarnaast verricht u zelfstudie, voert u praktijkopdrachten uit in de eigen school en neemt u deel aan intervisiebijeenkomsten met medecursisten. Tevens werkt u vanuit uw opleidings-POP en portfolio aan de eigen competentieverwerving. De studielast bedraagt 200 uur.

Binnen de post-hbo-opleiding tot taalcoördinator draait het om het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden waarmee u de onderwijskwaliteit op het gebied van geletterdheid en taalvaardigheid helpt versterken. De thema’s in de opleiding betreffen: taalonderwijs aan vier- tot veertienjarigen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

In de opleiding is aandacht voor de volgende taken van de taalcoördinator:

 • het ondersteunen van collega’s bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend taalonderwijs in de dagelijkse lespraktijk
 • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen (o.a. Referentiekader, tussendoelen, leerlijnen en ICT-gebruik)
 • het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van taalonderwijs
 • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak taal
 • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid bij het taalonderwijs

We hebben ervoor gekozen de opleiding voortdurend te verbinden met de onderwijspraktijk waarin u als taalcoördinator werkt. U gaat tijdens de opleiding aan de slag met het gericht verbeteren van het taalonderwijs en voert activiteiten uit in de eigen school. Omdat dit de organisatie van de school raakt, is de betrokkenheid van de schoolleiding van belang.

De ontwikkeling van de taalcoördinator binnen de opleiding richt zich op:

 • interactief taalonderwijs (mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en woordenschat)
 • onderzoek en ontwikkeling van taalbeleid
 • collegiale consultatie

Het curriculum is uitgewerkt in vijftien thema’s. Aan het begin van de opleiding ligt de focus op de inhoud van geletterdheid en taalvaardigheid. Daarnaast verdiept u zich in de schoolorganisatie en ontwikkelt u zich richting het coachen van collega’s en het vormgeven van beleid op schoolniveau. 

Vragen daarbij zijn:

 • Wat hebben mijn collega’s nodig om hun taalonderwijs te verbeteren?
 • Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor taalonderwijs?
 • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld de verhoging van onderwijsopbrengsten?
 • Hoe komen we als school tot een breed gedragen taalbeleid?

De opleiding is modulair van opzet, met een doorlopende lintmodule die uw professionele ontwikkeling borgt. We maken gebruik van didactisch-effectieve opleidingsmethoden. Als deelnemer maakt u deel uit van een professionele leergemeenschap, en kenmerkt u zich door een actieve leer- en ontwerphouding.

Plaats en data schooljaar 2017-2018:

Doetinchem, de intakegesprekken vinden plaats op dinsdag 26 september 2017.

Cursusdagen:
dinsdag 3 oktober 2017
dinsdag 7 november 2017
dinsdag 28 november 2017
dinsdag 19 december 2017
maandag 8 januari 2018
dinsdag 6 februari 2018
dinsdag 6 maart 2018
dinsdag 10 april 2018
dinsdag 8 mei 2018
dinsdag 26 juni 2018

alle dagen van 15.30 - 20.30 uur.

Competenties
U werkt vanuit vier competentievelden aan uw eigen ontwikkeling. Deze opleiding wordt u aangeboden door Iselinge Hogeschool in samenwerking met SONedutraining.

Prijs is inclusief maaltijd en exclusief materiaal en verplichte literatuur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als u de opleiding bij ons volgt dan weet u dat onze opleiding gecertificeerd is en dat ons Instituut onder de naam Iselinge lid is van het landelijk netwerk pabo hoge scholen. De deelnemers komen in het landelijk register.
Voor meer info ga naar www.registeropleidingen.nl

c0865_taalcoordinator_381

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn