foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Actueel: Registerleraar wordt verplicht: Hoe zit het nu echt?

Actueel: Registerleraar wordt verplicht: Hoe zit het nu echt?

Op dinsdag 21 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Hiermee is het register een feit per 1 augustus 2018. Hoe zit het nu toch echt met dat Registerleraar? Waar moet je rekening mee houden en hoe werkt het?

De feiten op een rijtje; gefaseerd invoeren Register

Er is gekozen voor een zorgvuldige implementatie van het Register. Even de data op een rijtje:

  • 1 augustus 2018: Het register is verplicht. Alle leerkrachten worden geregistreerd

  • 1 augustus 2019: Alle leerkrachten zijn verplicht hun professionaliseringsactiviteiten bij te houden in het register

  • 2023: Moment van herregistratie. Er wordt gecontroleerd of de leerkracht voldoende aan bekwaamheidsonderhoud heeft gedaan, conform criteria die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld. (160uur) Kun je dit onvoldoende aantonen? Dan krijg je een aantekening. Dit heeft nog geen consequenties. Wanneer je alsnog kunt aantonen voldoende gedaan te hebben, verdwijnt de aantekening.

  • 2027: Het register is volledig van kracht. Als je op dat moment niet aan de criteria voor herregistratie voldoet, mag je niet meer voor de klas staat totdat je hier wel aan voldoet. Werkgevers moeten leerkrachten in staat stellen hieraan te werken

Bron: Onderwijscooperatie,nieuwsbrief 21-02 2017

Wat betekent dit nu precies?
Uitgaande van bovenstaande, ben je als leerkracht vanaf 01 augustus 2019 verplicht om jouw activiteiten op te voeren. In 2023 vindt de eerste herregistratie plaats.

Dit gaat uit van de 4 jaar tussen 2019 en 2023.

Als jij besluit je niet eerder te registreren dan de verplichte datum van 01 augustus 2019, dan hoef je nu dus ook niet alles met terugwerkende kracht terug te zoeken. Het gaat dan echt alleen om die activiteiten die je vanaf 01 augustus 2019 volgt!

Moet ik me nu wel of niet direct inschrijven?
Vanaf 2019 sta je verplicht ingeschreven. Tot die tijd heb jij de keuze. Je kunt er voor kiezen je wel in te schrijven. Daarmee toon jij aan dat jij jouw professionalisering belangrijk vindt en het kan je helpen jezelf te profileren op bv de arbeidsmarkt. Je laat zien dat je staat voor je vak. In dat geval is het van belang te zorgen dat je alles opvoert en aan kunt tonen dat je uren opbouwt.

Tot 2019 ben je dus niet verplicht je in te schrijven. Indien je wacht tot de verplichte registratie, hoef je nu niet direct al jouw activiteiten na te kijken op Registeruren (RU) Dan gaat dit pas vanaf 2019 voor jou tellen.

Wat houdt het Registerleraar precies in?
Het register in gestart in 2012 vanuit de Onderwijscoöperatie (vertegenwoordiger van de beroepsgroep) met als uitgangspunt ‘van, voor en door leraren’

Het register moest bijdragen aan de status en het imago van de leerkracht. Het uitgangspunt van de Onderwijscoöperatie is

“Leraren zijn eigenaar van hun eigen professionele ontwikkeling. Het lerarenregister biedt ouders en leerlingen de zekerheid dat er een gekwalificeerde en bekwame leraar voor de klas staat die zijn vak bijhoudt en met zijn collega’s werkt aan het verbeteren van zijn onderwijs.”

In dit register houdt elke leerkracht alle professionaliseringsactiviteiten bij. Vanuit commissies, bestaande uit leerkrachten, worden de activiteiten gevalideerd met een gericht aantal Registeruren (RU)

Elke leerkracht heeft het recht op 160 scholingsuren per 4 jaar en moet in het register aantonen aan deze uren voldaan te hebben met activiteiten die goedgekeurd zijn.

Ook professionalisering op eigen initiatief (denk aan peer reviews, intervisie etc.) kan ingevuld worden. De manier waarop dit toegekend wordt is nog in ontwikkeling. Hier zal rond de zomer 2017 meer duidelijk over komen.

Wat zijn de spelregels?

  • Elke leerkracht moet aantonen in 4 jaar tijd, voor minimaal 160 uur aan professionalisering te hebben gedaan

  • Van die 160 uur heeft minimaal 100 uur betrekking heeft op het primaire proces: de vakinhoudelijke, de (vak)didactische en pedagogische bekwaamheid zoals verwoord in de bekwaamheidseisen

Wat betekent dit nu voor jou als  leerkracht?
Er zijn veel voor- en tegenstanders van dit Register. De argumenten van beide kanten snijden hout. Op onze site willen wij jou de feitelijke informatie geven en kun jij jouw eigen mening vormen. Het register is nu eenmaal iets waar je mee te maken krijgt.

Of je je nu wel of niet inschrijft, laat het Register nooit leidend zijn de keuzes die je maakt voor jouw professionalisering. Kwaliteit en inhoud staan altijd voorop. Ook bij interne studiedagen moet de vraag nooit zijn “is dit al goedgekeurd door het register?” maar “helpt deze professionalisering mij als leerkracht en de school als geheel verder?”

Als je op die vraag volmondig “ja” kunt antwoorden, dan is het zeker raadzaam het op te voeren in jouw register.Durf daar ook het gesprek over aan te gaan met collega’s en directie. Jij bent verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling. Jij bent leerkracht en daar mag je vol trots op zijn!

Via de website en Facebook worden updates over dit onderwerp gedeeld.

 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn