// Delta Projects pageView scripts are plug and play / No changes are required before implementation
foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Post-hbo-opleiding SVIB

Post-hbo-opleiding: School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

shutterstock_634905599_5197

School Video Interactie Begeleiding kent zijn oorsprong in Video Hometraining. Aan de hand van video-opnames bespraken trainers elementen van geslaagde communicatie met ouders, waardoor zij effectiever leerden reageren in (problematische) opvoedingssituaties. School Video Interactie Begeleiding (SVIB) maakt de vertaalslag naar het onderwijs. Bij SVIB wordt een onderwijsprofessional met zijn hulpvraag in de eigen praktijksituatie gefilmd. Leerkracht en begeleider bespreken de opnames uit de klas na en werken toe naar het formuleren van een antwoord op de hulpvraag.

Voor wie?
Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, intern begeleiders.

Inhoud
Tijdens de opleiding School Video Interactie Begeleiding leer je de SVIB-methodiek op effectieve wijze in te zetten. Je leert beeldmateriaal van de klas analyseren en daarnaast wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de communicatie- en begeleidersvaardigheden die je inzet bij SVIB. De hulpvragen waarbij de methode wordt ingezet, concentreren zich  rondom de kerngebieden: interactie, instructie en klassenmanagement. De basisprincipes van SVIB zijn onder andere:

  • datgene wat goed gaat is de basis van de analyse; dit vormt de ingang van de verandering;
  • veranderingen moeten aansluiten op de praktijk van alledag;
  • zelf dingen uitproberen maakt zichtbaar of gedrag het gewenste effect heeft;
  • de beelden vormen de basis van de methode. Een leerkracht leert het meeste als hij of zij zichzelf op video heeft gezien.

Vooropleiding
Pabo-diploma of hbo- opleiding pedagogiek.

Diploma
Je ontvangt na afronding van de opleiding het post-hbo-diploma School Video Interactie Begeleiding van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland en je wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Om het diploma up-to-date te houden, volgen deelnemers verplicht een jaarlijks follow-up traject van twee dagdelen.

Duur
De opleiding School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een eenjarige post-hbo-opleiding. De opleiding omvat tien bijeenkomsten van elk drie uur, verdeeld over het jaar. Daarnaast organiseren de deelnemers zelf acht tot tien intervisiebijeenkomsten. Gedurende de opleiding word je intensief begeleid bij vier begeleidingstrajecten. Hiervoor film je een collega en worden ook nagesprekken opgenomen. Alle begeleidingstrajecten worden in beeld gevat en bestaan uit een intake en minimaal drie opnames in de klas, gevolgd door drie nagesprekken. De opleider beoordeelt compilatie en verslag en voorziet beide van feedback. Je rondt de opleiding af met een eindpresentatie, waarin je de ontwikkeling laat zien die je hebt gerealiseerd met het werken volgens de SVIB-methodiek.

Studiebelasting
240 studiebelastinguren.

Ook op locatie mogelijk
Vanaf 5 deelnemers is het ook mogelijk de opleiding op locatie te verzorgen. Bel 088 093 -1700 of mail naar info@sonedutraining.nl voor de mogelijkheden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lerarenbeurs bekostigt alleen master en bacherlor opleidingen. Wist je dat er ook andere mogelijkheden zijn waarin het ministerie de mogelijkheid biedt om opleidingen te volgen? Een van de opties is het levenlanglerenkrediet.

Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Voor meer informatie ga naar www.rijksoverheid.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data groep 1: (woensdagen van 15.00 tot 18.00 uur)

5-9-18;  19-9-18;  3-10-18;  31-10-18;  21-11-18;  16-1-19;  20-2-19;  20-3-19;  17-4-19;  22-5-19 en de diploma-uitreiking vindt plaats op 19 juni 2019.

Data groep 2 (woensdagen van 15.00 tot 18.00 uur)
12-9-18;  26-9-18;  17-10-18;  7-11-18;  28-11-18;  23-1-19;  27-2-19;  27-3-19;  24-4-19;  29-5-19 en de diploma-uitreiking vindt plaats op 26 juni 2019.

Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Niek Zewald

Niek Zewald

Opleider SVIB

School Video Interactie Begeleiding  (S-VIB)

“Wij zijn onszelf genoeg” zei enige tijd geleden Luc Stevens tijdens een conferentie over kwaliteit in het onderwijs.  Hij doelde daarbij op het gegeven, dat leerkrachten over het algemeen prima in staat zijn om zelf de kwaliteit van het eigen functioneren te beoordelen. Deze zienswijze, het uitgaan van kracht,  sluit uitstekend aan bij de wijze waarop leerkrachten naar zichzelf (leren) kijken bij de methodiek van SVIB. De camera en de juiste attitude van de begeleider, realiseren dat de leerkracht vanuit eigen kracht aspecten van handelingsverlegenheid ombuigt naar handelingsbekwaam. SVIB gaat over bewustwording van het eigen handelen en wordt (ondanks dat het in het begin soms spannend is) ervaren als buitengewoon effectief en leerzaam in dagelijks handelen voor de klas. 

drs. N.A.H. (Niek) Zewald 
Directeur bij SONedutraining
Opleider S-VIB.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn